Aanvraag lidmaatschap: Pilot

Voornaam:
Naam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Email:
Tel:
Nationaliteit:
Rijksregister:
Geboortedatum:
Beroep:

Vliegervaring & wensen

U wenst u de lessen theorie te volgen bij West Aviation Club?
U wenst de praktische opleiding aan te vangen bij West Aviation Club?
Bent u reeds in het bezit van een vergunning? Indien ja gelieve hieronder type vergunning + vergunninsnummer te vermelden.
Aantal vlieguren (+/-)
Gevlogen types
Gevlogen te (Thuisbasis)
Vlieginstructeur & Tel. Nr
Was u in het verleden betrokken bij een luchtvaartongeval of incident ? Welk ?
Motivatie : waarom wenst u lid te worden van de West Aviation Club ?

Ik, ondergetekende, bevestig hierbij kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de West Aviation Club vzw.